ક્ષણોની ઝડપથી બદલતી ક્ષણો છે

One of the toughest challenges we face every day is that of the lack of time. Often we feel that we are not spending enough time with what ought to be important to us – our family. When we do spend time with our family – we realize that tomorrow is never certain. On one hand we feel that our kids are growing up too fast while on the other hand we see our parents aging equally fast. This poem is on ‘Moment’ (KSHAN), one that is passing us by, every fleeting moment. What we do with it, makes our lives. Enjoy!

ક્ષણ

ક્ષણોની ઝડપથી બદલતી ક્ષણો છે
જો મટકું  છું પાંપણ, છટકતી ક્ષણો છે

હતાશાની ક્ષણ છે, નિરાશાની ક્ષણ છે
ને ઉલ્લાસ તો ક્યારે આશાની ક્ષણ છે

મથું છું, મથું છું,મથું છું, હું એવો
નજરમાં મેં સૂક્કો દરિયો છે દેખ્યો

હો કાલે ખબર શું, બને કાંઈ એવું
વિતેલી ક્ષણો ને, હું સ્પર્શી શકું ના

ફેલાવી હાથો, હું બેસી પડ્યો છું
ક્ષણે ક્ષણને આજે હું દેખી રહ્યો છું

ક્ષણોનો સબબ છે, જો સમજી શકો તો
ક્ષણોમાં છે જીવન, જો સ્પર્શી શકો તો

ક્ષણોમાં ભીંજાણો, ખૂલી મારી આંખો
જીવી લઉં બચેલા છે,બે-ચાર શ્વાસો
જીવી લઉં બચેલા છે,બે-ચાર શ્વાસો
 
હિમાંશુ ભટ્ટ … 1995

 

Advertisements

One Response

  1. Kshano ma chhe Jivan jo Sparshi shako to….
    Khubaj Gami.I don’t know how i missed this one before?
    My most favorite of all.Suparb.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: