તો સારું

Ever had a broken friendship? Dignity of what was once a close relationship seems conflict with your own dignity? On one hand you want to patch things up – on the other hand you don’t see the purpose. Then with passage of time you are left with both – loyalty  as well as apathy towards your friend.  This poem is on relationships. Those worth mending – should never sour. Enjoy!

tosaru.gif

Advertisements

2 Responses

  1. આપની દરેક કવિતા મા કઈ ને કઈ હાર્દ છુપાયેલ છે…કઇ પોસ્ટ પર કોમેંટ મુકવી..???..ખરેખર સુંદર રચનાઓ છે..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: