મુંબઈના નગરસેવક…

Growing up in India, corruption seemed everywhere around us.  I grew up in Mumbai and saw some of this up close. This hazal is intended to poke fun at those corrupt BMC officers and politicians at large in India…  😉

મુંબઈના નગરસેવક …

કામ આ કેવું ફળે છે આપને …
સહુ કરે, જેવું ગમે છે આપને!

આ નગર આખું તમારા પગ તળે
સાંજના સૂરજ નમે છે આપને!

કોઈ પણ બિલ્ડીંગ બને છે જો કશે
એક-બે માળા મળે છે આપને

કોઈ પણ હો, આપને પરવા નથી
જે મળે આવક, સદે છે આપને

આપને ઉપડે કદી જો ચળ કશે
કેટલા લોકો ખણે છે આપને

શહેર ના સેવક થયા છો ત્યારથી
શહેર ની સેવા મળે છે આપને!

 

હિમાંશુ ભટ્ટ … 2005

Advertisements

One Response

  1. સત્ય છે મુંબઈના નગરસેવક માટે.

    માયા નગરી મુંબઈ ઘણી અઘરી છે જીવવા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: