મટકું જો પાંપણ્

What is the worth of our lives? What we leave behind? How would you quantify that? Wealth? How about the people who did not have a chance. Like the scores of poor villagers who died in Orissa in 1999 – in that ravaging flood? How about Ajay Ahuja – the Indian Air Force pilot who gave his life for our country in Kargil? Would you consider their lives to be worth less than say – Princess Diana’s – or your’s – now that you have dollars in your bank account?

A life should be evaluated by what one dreams of. A poor kamvali’s dream of college education for her child is no less grand than anybody else’s. Nor is her life!  Enjoy.

મટકું જો પાંપણ્

જો મટકું છું પાંપણ્ તો સ્વપનો ઝરે છે
ઈમારત આ ઝાકળ થી દિલની બને છે
જીવ્યાની રહે બસ આ સ્વપ્નો નિશાની
બધાં ક્યાં મિનારા બનાવી શકે છે?

હિમાંશુ ભટ્ટ … 1997

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: