રાતના અંધકારને પડકારીએ તો?

Be the change we want to see in the world around us. – Mahatma Gandhi

In our fast paced lives ours sometimes becomes a compartmentalized existence. We learn to focus on the “here and now” and “me and mine”.  After a while we become immune to issues and problems around us.  After you read this ghazal the first time, I encourage you to read it again – and this time, think from the perspective of your parents and their generation. Read it again, and think from your kids point of view.  I am seeing this as a “generational ghazal”.

This ghazal is coming after a long break. I hope you enjoy reading it as much as I enjoyed writing it. Enjoy!

 

 

રાતના અંધકારને પડકારીએ તો?

 

રાતના અંધકારને પડકારીએ તો?

આંગણામાં દિવડો પ્રગટાવીએ તો?

આપણું ક્યારે મળે નારાજ કોઇ

એને સમજી ને, પછી સમજાવીએ તો?

જો મળે ગમગીન સામે બાળ કોઇ

એક ગમતી વારતા સંભળાવીએ તો?

અન્યને મોટા કરીને જે ઝુકી છે

ડાળની ગાથા કદી સંભળાવીએ તો?

શક્ય છે કે જીંદગી નો અર્થ ના હો

બસ, રમત સમજીને ખેલી જાઇએ તો?

છે ગઝલ, ગીતો અને ગુંજન ઘણા, પણ

એક નોખી ધૂન અમે સંભળાવીએ તો?

 

(C) હિમાંશુ ભટ્ટ, જૂન ૨૦૦૮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 Responses

 1. સહજતાનું સૌંદર્ય એટલે આ ગઝલ!
  અલગ અલગ generations વાળી વાત આંગણાના દિવામાં, ડાળીમાં અને ધૂનમાં ખૂબ સુંદરતાથી વણાઈ છે.

  ઘણા સમયે આપની બે રચનાઓ માણી.(અહીં અને ઊર્મિના બ્લૉગ પર) ખૂબ મજા આવી.

 2. really great himanshubhai,,,

  little from my side..

  अपना घर जलाके रोशन करते है चिराग वोह दूसरो के घर के,

  जो रोशन-ए च्रिराग से ज्यादा अन्धेरे का वजूद पहचानते है.

  और वैसे भी, रोशनी को भी चाहिये होती है अंधेरे की जरूरत अपनी जद्द – ओ – जेहत को छुपाने के लिये,

  हमतो वैसे भी आपकी नजरमें इन्सान हुआ करते है.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: