શૂન્યતા

Ever had a broken friendship or a soured relationship? Enjoy!

શૂન્યતા

મહેફિલની શૂન્યતામાં જોયા કરું છું જેને

આજે ને કાલે કરતાં, ટાળ્યા કરું છું જેને

મુઠ્ઠી છૂટે ના મારી, કરું કેટલા પ્રયત્નો

એ બેસું છું વિચારી, સામે મળે તો સારું

લો આવી પાસે એની, બેસ્યો છું આજે તો પણ

ડંખે છે મનને હરદમ, વિતેલી ચાર ઘડીયો

બોલું ન કાંઇ હું ને, બોલે ન કાંઇ એ પણ

આ આગ ઠરતા ઠરતા, ન કફ્ન ચઢે તો સારું

આ માનવીના મનને, ક્ળવું બહું કઠીન છે

જે હોય છે સમિપે, તેનો ક્યાં કદીય ખપ છે?

ગતિ જોઇને બીજાની, માંડી છે દોડ મેં પણ

મંઝિલ છે ક્યાં વિચારી, રસ્તા મળે તો સારું

(c) હિમાંશુ ભટ્ટ (૧૯૯૮)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: